Däar Pfengschdochs

©Hans Hartmut Karg
2018

Om d'Leid zom Floiß do hee zu fiara
Ond sia bei iarer Äar zom riara,
Hod ma doch seid joorhonderde
Em Rias dean Pfengschdochsa erfonda.

Wäar am Pfengschdsonnde z'ledschd em Bedd,
Zu deam send d'Leid em Haus ned nedd:
Am Middag griagd äar zom Pfengschdfiesch
A groaßes Schild hee auf'n Diesch.

Do schdodd „PFINGSTOCHSE“ drauf,
Om dann, em ganza Joareslauf
Äar Pfengschdochs gäara wird genannd
Ond so sei Faulheid wohl gebannd.

Däar Pfengschdochs ischd a guadr Brauch,
Dass d'Kendr läarnad mit Verlaub:
Nuar wäar fria aufschdodd jedn Daag,
Dean oo d'Verwandtschaft gäara maag.

*